AKO TO NÁJDEM?

Z každého kúta sveta sa najprv vyber smer Lučenec. Potom už nasleduj smer letisko.
Dá sa tam dostať aj lietadlom :)